Järjestölehdet on säästettävä!

Teksti: Leo Valkama Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on esittänyt, että vuoden 2022 budjetissa järjestölehtituista leikattaisiin 50 %, eli 10 000 euroa. Tämä on ollut aktiivisille järjestölehtitoimijoille todella ikävä uutinen. Lehtitukien leikkaaminen tarkoittaisi, että lehtien mahdollisuudet julkaista printtilehtiä vaikeutuisivat merkittävästi – tukien leikkaaminen saattaisi myös johtaa osan lehdistä siirtymiseen kokonaan verkkoon tai lehtien lakkauttamiseen. Esitystä on…

Vetoomus järjestölehtitukien leikkaamista vastaan

Me allekirjoittaneet vastustamme Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan talousjohtokunnan esitystä lakkauttaa järjestölehdille myönnetyt tuet ylioppilaskunnan vuoden 2022 budjetissa ja ylioppilaskunnan hallituksen esitystä puolittaa ne. Helsingin yliopiston järjestölehdet ovat olleet tärkeä osa yliopistokulttuuria ja -demokratiaa jo yli 150 vuotta. Kaikille avoimena alustana lehdet tarjoavat jäsenistölleen mahdollisuuden kritisoida ylioppilaskuntaa ja yliopistoa. Tällaisen alustan katoaminen supistaisi yhteisömme moniäänisyyttä merkittävästi. Vanhimmat…

KANNANOTTO: KIUSAAMISTA JA HÄIRINTÄÄ – POLVIN TILANNE ON HÄPEÄLLINEN

“Viestintä on niille, joilla ei riitä keskiarvo muihin pääaineisiin!!!!!!” “Ai sä äänestät NIITÄ??????”   “Ai jouduiksä viestintään….” Sunnuntaina 14.3. sulkeutui valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestöjen yhdessä tekemä kiusaamis- ja häirintätilannekysely. Kyselyyn vastattiin anonyymisti ja vastauksia saatiin 118. Erityisen huolestuttavaa tästä tekee se, että vastauksista lähes puolet tuli politiikan ja viestinnän kandi- tai maisteriopiskelijoilta. Sanallista kiusaamista ilmoitti kokeneensa 18…