Mikä edari?

Janne Lodewijks

HYY:n edustajisto on ylioppilaskunnan korkein päättävä elin, jolla on valta äänestää oikeastaan kaikesta, mitä ylioppilaskunnan hallitus ja käytännössä koko yliopiston ylioppilaskunta tekee. Edustajisto valittiin vaaleilla kahdeksi vuodeksi marraskuun alussa ja polvista pääsi taas kerran monta edustajaa mukaan toimintaan. Ylioppilaskunnan päätösvallan alle kuuluu mm. YLVA ja YTHS. Se vastaa tiloista missä toimimme, hoitaa opiskelijoiden edunvalvontaa niin yliopiston kuin yhteiskunnankin tasolla sekä jakaa YLVA:n ja jäsenmaksujen kautta rahoitusta ainejärjestöillemme. Silti äänestysprosentti on pieni, eikä kukaan oikein tiedä mitä edarissa tapahtuu.

Ylioppilaskunnassa on poliittisesti sitoutuneita ja sitoutumattomia edustajistoryhmiä, jotka lähtökohtaisesti ajavat edustajiston toimintaa hieman eri suuntiin. Poliittisesti sitoutuneita ryhmiä ovat Kansalliset opiskelijat (kokoomusnuoret), HYY:n vihreät (vihreät nuoret), Keskeiset (keskustanuoret), OSY (SDP-nuoret) ja sitoutumattomia ovat HYAL (helsingin yliopiston ainejärjestöjen liitto), HELP (Ammatillisten alojen järjestöjen ryhmä), Sitoutumaton vasemmisto, Osakunnat ja SNÄf (Svenska Nationer och Ämnesföreningar). Haastattelin puhelimitse yhtä polvilaista jokaisesta ryhmästä, jossa on polviedustus.

Hekma Peltonen, fuksi, HELP

Mikä on sinulle tärkein teema tulevalla kaudella?

Ei ole yhtä tärkeintä. HELPin omat teemat ja niiden lisäksi yhdenvertaisuus, opiskelijoiden hyvinvointi sekä mielenterveys. Opiskelijoiden resurssit, opiskelijapalvelut ja oikeusturva ovat tärkeitä kokonaisuuden kannalta.

Pitääkö HYY:n olla poliittinen?

Edustajisto valitaan vaaleilla ja puhutaan yliopistodemokratiasta, joten politiikka on tietysti erottamaton osa sitä. HELP menee puoluesitoutumattomana ryhmänä kuitenkin edunvalvonta edellä, ja opiskelijapolitiikassa voidaan mielestäni nähdä opiskelijakuntaa kokonaisvaltaisesti hyödyttäviä linjauksia. Näistä linjauksista voidaan olla toki eri mieltä myös HELPin sisällä.

Mitä päättäisit, jos voisit päättää mitä vain?

On vaikea nimetä yhtä asiaa, sillä asiat liittyvät usein toisiinsa ja ovat monimutkaisia. Olen SOCO:ssa perehtynyt erityisesti yhdenvertaisuuskysymyksiin, ja mielestäni tähän pitäisi panostaa paljon enemmän. HYY:n toimintaohjeita häirinnän varalle tulisi konkretisoida entisestään ja parantaa opiskelijan oikeusturvaa tälläkin saralla enemmän.  En osaa vielä sanoa, mikä olisi paras keino puuttua syrjintään, koska se on hyvin monimutkainen aihe.

Miksi kukaan ei tiedä, mitä edarissa tehdään? Tehdäänkö siellä mitään?

Viestintä epäonnistuu aina. Edarissa käsiteltävät asiat eivät ole ehkä myöskään tarpeeksi kiinnostavia, koska ne eivät ole kauhean konkreettisia. Opiskelijoiden resurssit ovat rajallisia, ja edari kilpailee niistä esim. ainejärjestöjen kanssa, jotka usein vievät voiton.

Opiskelijoiden hyvinvoinnista, jaksamisesta ja mielenterveydestä on ollut paljon puhetta vaalien alla. Miten HYY voi vaikuttaa tähän?

Pitää olla hereillä ja panostaa erityisesti YTHS:n palvelutason ylläpitämiseen. Täytyy lobata myös valtakunnallisella tasolla, jotta meiltä ei viedä resursseja toimia. Viestinnässä pitää tuoda esiin myös monenlaisia opskelijatarinoita, ja mielenterveyskysymyksistä pitää keskustella enemmän ja tehdä esim. kampanjoita.

Terveiset äänestäjille?

Kiitos kaikille minua äänestäneille. Kiitos myös niille, jotka äänestivät ylipäätään. Kannattaa seurata, mitä edaattorit tekevät kauden aikana. Saa mielellään antaa myös kritiikkiä!

Amanda Laukkanen, kolmannen vuoden opiskelija, HYAL

Mikä on sinulle tärkein teema tulevalla kaudella?

Opiskelijoiden mielenterveys. Erityisesti korona-aika on vaikuttanut siihen hyvin negatiivisesti, vaikka luvut eivät olleet kivaa luettavaa alunperinkään. Hyy voisi tukea järjestöjä hyvinvoinnin edistämisessä, koska tätä kautta tavoittaa opiskelijoita paremmin.

Pitääkö HYY:n olla poliittinen?

Opiskelijoiden etua pitää ajaa politiikassakin. Poliittisissa kannanotoissa pitää olla kuitenkin varovainen. HYY:n pitää edustaa sen kaikkia jäseniä, eikä ketään haluta vieraannuttaa HYY:n toiminnasta puoluepoliittisilla kannanotoilla.

Mitä päättäisit, jos voisit päättää mitä vain?

Lisäisin resursseja opiskelijoiden hyvinvointia tukeviin palveluihin. Esim. opintoneuvontaan ja opintopsykologeihin. Aktiivisella edunvalvonnalla on suuri merkitys hyvinvoinnin tukemisessa. Panostaisin mielenterveyden ongelmiin kaikin keinoin. Ennaltaehkäisevä toiminta on myös tärkeää opiskelijoiden mielenterveyden kannalta.

Miksi kukaan ei tiedä, mitä edarissa tehdään? Tehdäänkö siellä mitään? 

Edarista ei viestitä tarpeeksi opiskelijoille, muuten kuin vaalien alla. Siellä tehdään tärkeitä päätöksiä, mutta se on silti etäinen. Edarissa tehdään myös paljon perustason päätöksiä, jotka eivät ole kovin huomiota herättäviä, ja harvat opiskelijat jaksavat seurata edarin kokousten streameja.

Opiskelijoiden hyvinvoinnista, jaksamisesta ja mielenterveydestä on ollut paljon puhetta vaalien alla. Miten HYY voi vaikuttaa tähän?

Keskustelu aiheesta on tärkeää, opiskelijoiden pitää saada tietää, etteivät he ole yksin asian kanssa. Palautetta pitää viedä eteenpäin yliopistolle ja resursseja mielenterveyspalveluihin pitää saada lisää. Opiskeluilmapiirin luominen vähemmän kuormittavaksi on myös tärkeää ja HYY voisi ottaa enemmän roolia tässä. Opiskelijoiden tukipalveluihin ei pitäisi olla niin vaikea päästä.

Terveiset äänestäjille?

Kiitos kaikille äänestäjille. Tsemppiä ja jaksamista etäopintoihin!

Kreeta Koskijoki, kolmannen vuoden opiskelija, Sitoutumaton vasemmisto

Mikä on sinulle tärkein teema tulevalla kaudella?

Yhdenvertaisuus. Se on läpileikkaava teema, jonka pitäisi näkyä kaikessa HYY:n toiminnassa. Myös kuntavaalivaikuttaminen tulee olemaan tärkeää ensi vuonna.

Pitääkö HYY:n olla poliittinen?

Kyllä, koska se on poliittinen elin ja siellä tehdään poliittisia päätöksiä. Ylioppilaskunnan tehtävä ihan yliopistolain mukaan on esimerkiksi edistää jäsentensä yhteiskunnallisia opiskeluun ja opiskelijan asemaan liittyviä pyrkimyksiä. Osa ryhmistä on selkeästi poliittisia, ja niitä ryhmiä äänestämällä tietää paremmin, minkälaista politiikkaa oma ääni auttaa ajamaan.

Mitä päättäisit, jos voisit päättää mitä vain?

HYY:n pitäisi järjestää tiettyihin teemoihin, esim. antirasismiin ja esteettömyyteen liittyviä koulutuksia niin henkilökunnalle kuin järjestötoimijoillekin.

Miksi kukaan ei tiedä, mitä edarissa tehdään? Tehdäänkö siellä mitään?

Viestinnässä ei ole tarpeeksi resursseja. Edari on olennainen osa yliopistoa, jota osattaisiin kaivata vasta jos sitä ei olisi. Jos kukaan ei aja yhdenvertaisuuteen tai kestävään kehitykseen liittyviä asioita, eivät kyseiset teemat näy päätöksissäkään. Edustajat pitävät siis huolen teemojen nousemisesta konkreettisesti päätöksentekoon.

Opiskelijoiden hyvinvoinnista, jaksamisesta ja mielenterveydestä on ollut paljon puhetta vaalien alla. Miten HYY voi vaikuttaa tähän?

HYY voi vaikuttaa tähän lobbaamalla päättäjiä niin kunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla, sekä yliopistoa, jotta saataisiin lisää mielenterveyspalveluita ja opintopsykologeja. Opiskelijoiden mielenterveyteen vaikuttaa myös yhteiskunnan ja yliopiston suorituskeskeisyys, mikä näkyy yliopiston asettamissa opintopistemäärään ja valmistumiseen liittyvissä paineissa.

Terveiset äänestäjille?

Olen todella kiitollinen, että sain mandaatin toimia edustajistossa. Yritän tehdä parhaani tehtävässäni. Jos edari kiinnostaa, niin edarikokoukset streamataan youtubessa ja niitä kannattaa katsoa!

Silja Laitinen, toisen vuoden opiskelija, HYY:n vihreät

Mikä on sinulle tärkein teema tulevalla kaudella?

Opiskelijoiden kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tähän liittyy esim. inhimillisyys opiskelutavoitteissa, opiskeluiden joustavoittaminen ja mielenterveyteen panostaminen

Pitääkö HYY:n olla poliittinen?

Pitää. Olemme opiskelijoina osa yhteiskuntaa, ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa sekä esimerkeillä että konkreettisesti. HYYn tulee ajaa opiskelijoiden etua myös yhteiskunnassa, ja esim. ilmastonmuutoksen torjuminen on poliittista. Kestävän ylioppilaskunnan luomista ei voi jättää ainoastaan yksilöiden harteille.

Mitä päättäisit, jos voisit päättää mitä vain?

Kursseista pitäisi tehdä opiskelijalähtöisempiä. Poistaisin läsnäolopakot ja vaatisin kaikkien luentojen tallentamista. Pienryhmätyöskentelyyn livenä pitäisi antaa mahdollisuus. Opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet ja oppimistavat pitäisi huomioida paremmin.

Miksi kukaan ei tiedä, mitä edarissa tehdään? Tehdäänkö siellä mitään?

En itsekään tiennyt vielä vuosi sitten edarista mitään. Edustajisto on liian hiljainen, paitsi vaalien alla. HYYn voisi nähdä ainejärjestöjen katto-organisaationa. Jos opiskelijat tuntisivat HYYn ja sen vaikutusmahdollisuudet paremmin, voisi löytyä myös enemmän äänestysintoa.

Opiskelijoiden hyvinvoinnista, jaksamisesta ja mielenterveydestä on ollut paljon puhetta vaalien alla. Miten HYY voi vaikuttaa tähän?

HYYn tasolla pitäisi keskustella opiskelijoiden hyvinvoinnista enemmän. Kampanjoilla voisi korostaa sitä, että vika ei ole opiskelijassa, vaan siinä, että systeemi on liian kuormittava. Somen roolista hyvinvoinnissa voisi myös keskustella, sillä uskon, että se on iso syy mielenterveysongelmiin. Tämä vallitseva hustlauskulttuuri ja lisääntynyt työmäärä opiskelussa herättää helposti riittämättömyyden tunteita.

Terveiset äänestäjille?

Ensinnäkin kiitos kun äänestitte. Vain noin joka kolmas äänesti tänäkin vuonna. Äänestysprosentin alhaisuus on hälyttävää, eikä opiskelijademokratia siksi toteudu. Kiitos luottamuksestanne minua kohtaan. Lupaan tehdä parhaani edarissa, jotta meitä opiskelijoita kuultaisiin!

Salla Kuva, fuksi, Kansalliset ylioppilaat

Mikä on sinulle tärkein teema tulevalla kaudella?

Tärkeitä teemoja on paljon. Mielenterveys ja jaksaminen korostuvat nyt poikkeusaikana erityisen paljon. YTHS:n mielenterveyspalveluihin on tällä hetkellä aivan liian pitkät jonot.

Pitääkö HYY:n olla poliittinen?

HYYn pitää olla poliittinen, koska sen sisällä tehdään tärkeitä poliittisia päätöksiä. Meiltä löytyy edustajistosta upea skaala niin poliittisia kuin poliittisesti sitoutumattomiakin ryhmiä, jotka tekevät yhdessä poliittisia päätöksiä, ja joista jokainen voi löytää omansa.

Mitä päättäisit, jos voisit päättää mitä vain?

Päättäisin, että jokainen opiskelija pääsee tarvitsemansa avun piiriin nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Eli lobbaisin YTHS:n mielenterveyspalveluiden resurssien kasvattamista.

Miksi kukaan ei tiedä, mitä edarissa tehdään? Tehdäänkö siellä mitään?

HYY on tällä hetkellä liian etäinen jäsenistöstään. Toimintaa tulisi tehdä läpinäkyvämmäksi siten, että jäsenistö oikeasti tietäisi, mitä edustajisto tekee. Taas kerran voidaan siis todeta, että viestintää on kehitettävä ja sille on pohdittava toimivia kanavia. Edustajistossa tehdään todella tärkeitä koko jäsenistöä koskevia päätöksiä, joten on aidosti ongelma, että tällä hetkellä niin pieni prosentti opiskelijoista käyttää edustajistovaaleissa äänioikeuttaan.

Opiskelijoiden hyvinvoinnista, jaksamisesta ja mielenterveydestä on ollut paljon puhetta vaalien alla. Miten HYY voi vaikuttaa tähän?

Olisi hyvä pohtia, voisiko pienemmille kursseille tarjota myös lähiopetusvaihtoehtoa, jotta saataisiin lisättyä opiskelijoiden sosiaalisten kontaktien määrää arjessa. HYY:n pitää myös valvoa opiskelijoiden etuja siinä, että kurssit eivät muutu ainakaan kuormittavammiksi etäopetuksessa. HYY voisi myös perustaa työryhmän miettimään keinoja mielenterveyden edistämiseksi, ja tukea ainejärjestöjä keksimään mielekästä toimintaa ikuisen marraskuun vastapainoksi.

 Terveiset äänestäjille?

Valtava kiitos luottamuksestanne! Pyrin tekemään kaikkeni, jotta meidän ylioppilaskuntamme voisi kulkea kohti opiskelijan parempaa huomista. Muistakaa osallistua ja vaikuttaa, koska vain siten voidaan saada muutoksia aikaiseksi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s